Saturday, January 2, 2016

The community's source of income

Fishing parin yung source of income ng mga tao dito sa Receiving. Fresh talaga mga isda dito kaya super sarap. You guys should try luto ng wife ni Lito. Panalo kahit pirito, paksiw, ginataan.


Behind the coconut trees is D-SHEP FARM. Panalo location in every turn.

Simply Beautiful. Jeishan and Shierdy loves the sea as much as I do. Blissful days ahead. Panalo mga cloud formation dito, pang wallpaper talaga.

Kahit siguro manok nag e enjoy dito. May prints pa sa sand.

No comments:

Post a Comment